Pet Foodle

Pet Fooled on dokumentaalfilm, mis uurib lemmikloomatoidutööstuse tagamaid. Kuna tegemist on valdkonnaga, mis on suures osas reguleerimata ja mida kontrollib teatud arv ettevõteid, uurib film, kas toit, mida oma lemmikloomadele toidame, on meie lemmikutele kasulik ja ohutu. Pärast 2007. aasta dramaatilist lemmikloomatoidu tagasikutsumist, mille tagajärjel hukkus tuhandeid lemmikloomi – uudistesündmus, mis tõenäoliselt suurtele uudiste pealkirjadesse ei jõudnud – on nüüd kätte jõudnud aeg, mil seda tööstust on vaja uurida ja vastutusele võtta ebaõigluse eest, mida on meiel pakendatud ja müüdud igapäevaselt. Film uurib lemmikloomatoidutööstuse ajalugu ja toob esile viisi, kuidas 5 ettevõtet omavad ja toodavad üle 90% lemmikloomatoidust. Seda tehes avab film turundusmanipulatsiooni, mis veenab ühiskonda tarbima tooteid mis on meie lemmikutele tervist kahjustavad. Film paljastab palju saladuses olnud fakte kuivgraanuli kohta ja õpetab loomaomaniku paremini orienteeruma toidu valikus.

See on kohustuslik film kõigile kes hoolivad oma lemmikutest!

Comments are closed.

Up ↑

Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.