Meie lubadus Sulle!

Mul on väga suur rõõm, et oled enda jaoks avastanud aastakümmneid salaja hoitud teadmisi ja hästi unustatud tõdesid. Meie lehe lugemine võib kaasa tuua ebamugavust, kuna paneb kindlasti proovile teie olemasolevad tõekspidamised, uskumused ning oma sisemise indentiteedi. Võid avastada, kui palju sa veel ei tea. Kui “laste kingades” on (veterinaar)meditsiiniharidus, kuidas (veterinaar)ravimitööstus ja graanultoidutööstus teenib tegelikult valesid eesmärke. Sest eelpool nimetatud on orienteeritud vaid kasumile, seega eesmärk polegi haiguste juurpõhjuste kõrvaldamine vaid ainult sümptomite leevendamine ja allasurumine.

Kui vähe räägitakse tervise hoidmisest ja säilitamisest justkui see ei oleks kvaliteetse elu alus. Tänapäeval olla terve on privileeg ja mitte kodaniku õigus.

Meie lubadus Sulle – siit leiad palju vastuseid, mis panevad sind mõtlema, avardavad silmaringi, muudavad sind julgemaks, et hoida, säilitada ja tugevadada oma koera tervist. Enamus artikleid on täis viitasid uuringutele ja teaduspõhisele infole. Meie eesmärk on, et sa jagaksid pikka ja ilusat elu oma koeraga, sest meie hoolime!

Hea lugeja! Osad artiklid on tasuta Sinu jaoks ja osad on tasulised. Selleks, et refereerida, tõlkida ja koostada kvaliteetset infoallikat Sinu jaoks, kulub palju aega ja tööd. Soovime, et meie lugeja mõistab ja hindab meie tööd, saades vastu tänuväärsed teadmised ja vajadusel ka meiepoolse nõustamise ning väikene rahaline toetus ei tundu Sulle ülekohtune.

Head lugemist!

Harjumuskäitumine

Up ↑

Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.